Google

Translate blog

söndag 29 november 2015

Mars har ca en tiondels massa av Jordens. Varför är Mars så liten? Medan Venus är ungefär av samma storlek som Jorden.

Mars ligger utanför Jordens omloppsbana från solen medan Venus ligger innanför omloppsbanan. Båda är närmsta grannar till Jorden om man undantar månen.

Men varför blev inte Mars av samma storlek som Jorden eller större? Utanför Mars bana finns gasjättarna och asteroidbältet o dvärgplaneter. Innanför Jordens bana finns Venus och än närmre solen stenplaneten Merkurius.

Kan det vara så att gasplaneter alltid hamnar utanför stenplaneter när ett solsystem bildas? Utanför de stora gasplaneterna finns dvärgplaneten Pluto och ytterligare ett asteroidbälte Keplerbältet. Runt merparten av planeterna finns månar.

Tron att planeter bildas genom sammanslagning av sten och damm så länge detta fanns i närområdet är anledningen till planeterna av sten. Gasplaneterna har en egen historia.

Detta tros även ha skett men nu anser en del att denna process inte var lika stor överallt.

Jag för min del misstänker att det utanför Jodens bana fanns mindre sten och damm och att det därför inte kunde bildas en lika stor planet som Jorden när Mars bildades. Säkert har det betydelse även att utanför Mars finns asteroidbältet där stenen istället samlades utan att ha kunna bilda fler planeter och att ett samband med detta finns med att de utanför dessa finns gasjättarna Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus. Kanske än viktigare att den största av dem Jupiter finns utanför asteroidbältet vilket finns mellan Mars och Jupiter.

Däremot bildades ett stort antal månar runt gasjättarna vilket säkert har sin förklaring utifrån resonemanget. Lägg även märke till att Venus ingen måne har ej heller Merkurius. Jorden har en. Mars två medan Jupiter har minst 63 stycken.


Det finns mer att fundera över då det gäller storleksförhållandena och sammansättningen och var de finns planeter i vårt solsystem  för att förstå hur det bildades  och ser ut som det gör.