Google

Translate blog

måndag 7 december 2015

Titan måne runt Saturnus är den enda himlakropp i vårt solsystem med tät atmosfär. Kan vi analysera atmosfär på avstånd kan vi upptäcka livsduglig miljö i världsalltet.

Många gånger ses Titan som en måne i ett förstadie till hur Jorden en gång såg ut. Här finns en tät atmosfär av i första hand kväve. Denna atmosfär förhindrar växthuseffekt på månen. Ytan är dock till största del okänd då den är för tät att se igenom.

Nu kanske någon säger att vi har ytterliga en himlakropp i vårt solsystem med tät atmosfär. Planeten Venus. Men denna atmosfär vilken även den är tät består av mycket lite kväve och istället av mycket koldioxid. Detta gör att växthuseffekten är katastrofal.

Lika omöjlig som det är att liv kan existera på Venus lika möjligt är det att liv kan existera eller  är står i startgroparna på Titan.


Kan vi analysera atmosfär och då tunn sådan på stora avstånd skulle möjligheten att tro på möjliga exoplaneters liv i sin miljö få mer konkret trovärdighet .