Google

Translate blog

tisdag 15 december 2015

Triangulum II en dvärggalax nära vintergatan innehållande stor massa men enbart ca 1000 stjärnor. Misstänks därför ha en stor andel mörk materia. Men vad är mörk materia?

Massan i denna galax ses som mycket större än de få stjärnor den innehåller.  Vid mätning av sex  stjärnors hastighet  i hopen upptäcktes  att de rörde sig med en oväntat snabb hastighet runt galaxens centrum.

Misstanken idag är att  galaxen har en otroligt stor mängd mörk materia. Den största mängd i förhållande till storlek som någon ännu undersökt galax har. Därmed  en otroligt hög andel mörk materia utan jämförelse med andra kända galaxers innehåll eller misstänkta innehåll.

Kanske kan denna galax bli lösningen på att se den mystiska substans genom någon slag av mätning. Ännu har ingen sett direkta konkreta bevis på mörk materia utan enbart att den måste finnas genom dess effekter.

Idag tror man att vi enbart kan se 4% av den materia som finns i universum. Materian som byggt upp solar och planeter och oss är synlig. Men den mörka återstående 96% kan vi inte se. Men vara enbart  övertygade om att den existerar. Men vad den är vet vi inte.

Galaxen Triangulum II har även en annan utmärkelse olik andra galaxer.  Den saknar gas och det bildas inga nya stjärnor här.


Kanske är det ett slags galax vi skulle namnge med någon annan beteckning på grund av dess innehåll och lilla andel stjärnor? En stjärnhop vilken inte ska ses som en galax utan som något helt annat.