Google

Translate blog

fredag 18 december 2015

Kolonisering och äganderätt i rymden blir inte mänsklighetens utan enskilda staters på Jorden har USA bestämt. Bäddat för krig i framtiden.

USA har antaget en ny lag vilken ger USA eller den stat eller privatperson som kan göra anspråk på en värdefull mark i rymden rätt till denna. Rätta att bryta malm på en asteroid kolonisera ett område eller kanske en hel planet och skapa en stat här. Det gäller framtiden men kommer att bli en ny kolonisering av samma slag som  när Afrika koloniserades en gång (med undantag av att inga stammar fanns här vilka ingen hänsyn togs till). Makt och pengar ger rättigheter den utan rymdfart eller kapital lämnas utanför.

För att få denna rätt till en enskild planets yta eller en asteroid måste troligen den som gör anspråk landa på densamma med en farkost inte tvunget med mänsklig besättning utan med en farkost vilken då troligen ska placera något slag av symbol för anspråket. Troligen en flagga.

Hur dessa symboler ska respekteras är en annan sak. Allt bäddar för problem i framtiden. Att göra anspråk från jorden av samma lekfulla slag som sajter där privatpersoner genom en låg penning kan köpa en stjärna och få ett dokument på detta är en omöjlig köpehandling om den skulle prövas i en domstol.

Nej det är säkert landning på en plats som avses för lösningen på äganderätt likt gruvnäringen på Jorden  där inmutning på plats är första steget.

Varför inte vårt solsystem kan få samma lagar som internationellt vatten har på Jorden är en gåta. Varför stater med stormakter som Ryssland, USA mfl stater som har rymdfart ska få rymdens tillgångar till sina  är en gåta. Rymden eller vårt solsystem bör vara mänsklighetens inte enskilda staters.

Utanför vårt solsystem kan vi knappast göra anspråk förrän vi med garanti kan veta att ingen okänd civilisation finns där som kan eller har detta solsystem som sitt. Vi vill inte ha en erövringspolitik igen likt den som fanns under 1800-talet i Afrika då ingen hänsyn togs till ursprungsbefolkningen.


Men att enskilda stater som nu lagstiftats i USA nu ges möjlighet att inmuta territorier i rymden är katastrof för framtidens fred i rymden.