Google

Translate blog

lördag 19 december 2015

GJ 3470b en exoplanet kretsande runt en röd dvärgstjärna 100 ljusår iväg. Här finns en vacker blå himmel likt på Jorden.

GJ3470b är en exoplanet runt stjärnan GJ3470. Solsystemet finns i kräftans stjärnbild.

Fyra gånger större än jorden och kan jämföras i storlek med Neptunus i vårt solsystem. En exoplanet innebär att den har atmosfär. I detta fall med effekten likt på Jorden med  en blå himmel.

Undersökningen visar att atmosfären är  tjock och väterik  vilket är förklaringen till den blå himmel som ses runt planeten.

 Stjärnan runt vilken den har sin bana  är en röd dvärgstjärna (sol)
.
Röda dvärgar är den vanligaste stjärntypen i universum och är gamla stjärnor runt vilka det inte är ovanligt att planeter finns.

För mer kortfattat enkelt beskriven information om röda solar eller dvärgstjärnor följ denna länk.

 GJ3470b kan ses som en tvillingplanet till vår Neptunus då den ser blå ut och har väteatmosfär. troligen bör den då även ses som en gasjätte. Om kortfattad enkel information om Neptunus önskas, följ denna länkKanske ska man se planetbildningar som konstruktioner utefter en mall där det finns begränsningar för hur de kan se ut i sammansättning och storlek. Neptunusstorleken och sammansättningen i denna klass blir då gasjätte och väteatmosfär med färgen blå.


Bilden ovan är från Wikipedia och visar en del av kräftans stjärnbild.