Google

Translate blog

tisdag 22 december 2015

Lisa Pathfinder uppe för att söka vågor i rymden.

Lisa Pathfinder är ett projekt där målet för denna farkost är att söka och finna gravitationsvågor från kollisioner mellan svarta hål.

Svarta hål krockar när två galaxer krockar. Hålen i sig kan inte ses men de existerar. Alla galaxer har troligen ett centrum där ett svart hål finns.

Lisa Pathfinder är ett sista test innan den ordentliga undersökningen går av stapeln 2034 då tre pathfinder ska undersöka om de kan få signal från dessa svaga vågor.


Lisa Pathfinder vilken nu sänds upp är enbart en experimentfarkost för att testa den teknik man ska använda..