Google

Translate blog

onsdag 23 december 2015

En supernova i Jordens närhet resulterar i massdöd genom mutationer på Jorden.

En jättestjärna dör någon gång likt andra stjärnor.  I jättestjärnans fall i en jättexplosion vilken ger en jättesupernova.

Strålning av jätteformat. När strålningen når Jorden slås jordens ozonskikt ut och kosmisk strålning når jorden med följden att otrevliga och otroliga mutationer blir resultat vid en  befruktning. Resultat massdöd genom mutationer och cancer.

Risken för en sådan i Jordens närområde där vi hamnar i elden inträffar statistiskt enbart i medeltal vart 240 miljonte år. Avstånd där detta sker som överstiger 30 ljusår från jorden är riskfritt.

Senast en jättesupernova inträffade var för ca 2,5 miljoner år sedan på ett avstånd utanför riskfaktorn då det skedde  150 miljoner ljusår från Jorden.

bilden ovan kommer från wikipedia och visar resterna av Keplers supernova.