Google

Translate blog

lördag 26 december 2015

Mönster söks i planetjakten. Syftet att hitta liv i rymden.

Det försöks hitta mönster i planetjakten för att finna exoplaneter. Planeter i främmande solsystem där liv kan vara möjligt.

Ett mönster som söks är planeter i den livsdugliga sfären enligt vår syn runt en stjärna. En annan att finna stenplaneter eller planeter med en fast yta. Gasplaneter är mindre troliga att hysa liv om nu inte det kan finnas i  planeters atmosfär på rätt höjd över värme och strålning.

Ett steg är att försöka förstå vilka stjärnsystem som kan ha varit födelseplaster för planeter. Likt motsatsen vilka är omöjliga eller mindre troliga system för detta.

Mycket handlar om grundämnessökning. Men om vi är ensamma eller inte är något forskare idag snarast önskar svar på. Planetjakten fortsätter.