Google

Translate blog

onsdag 30 mars 2016

Curium ett radioaktivt ämne bildas i kärnreaktorer. Nu upptäckt i en meteorit.

Vad man vetat förekommer inte curium naturligt i naturen utan bildas enbart i kärnreaktorer. Ämnet är uppkallat efter Marie Curie vilken upptäckte ämnet och används i medicinsk strålning.

Nu har ämnet hittats i enmeteorit av 4,5 miljarder års ålder. Här på Jorden finns ämnet endast vid tillverkning i laboratorier eller  som biprodukt vid  kärnreaktioner.

Upptäckten ger nya infallsvinklar på hur stjärnor och universum bildades. Teorier kommer att upparbetas där detta ämne finns medtaget som en del av vad som hände.


Forskningen om detta ämnes betydelse och uppkomst  efter Big Bang  bedrivs bland annat vid Metallurgical Laboratory at the University of Chicago.

Inga kommentarer: