Google

Translate blog

fredag 25 mars 2016

Europeiska rymdorganisationen ESA har planer på att bygga en by i en 3D-skrivare på månen 2030.

Planen är att denna by ska bli en mellanstation vid resa till Mars. I övrigt ska det finnas utbytbara besättningar här likt det i dag finns på ISS den internationella rymdstationen.

Byn ska byggas med hjälp av av 3D-skrivare i större format. Troligen kommer det att bli verklighet med undantag av tidsaspekten. Det behövs kapital och jag tvekar om vi kan få fram detta till rymdforskning. Detta då vi har en allt oroligare värld där kapital allt mer behövs för beskydd av människor och stater.


Vi får nog se ovanstående plan som något som säkert kan realiseras men inte i vår tid men förhoppningsvis i en inte allt för avlägsen framtid om framtida generationer kan få stopp på oroligheterna vi ser i vår tid.

Inga kommentarer: