Google

Translate blog

onsdag 27 april 2016

För tre miljarder år sedan ändrades månens axellutning. Ett försök till förklaring varför.

Månens axel ändrade sig för 3 miljarder år sedan. Polerna förändrades. Varför är okänt. Kan en händelse då ha inträffat vilken gav denna effekt?

Kanske. Men jag tror istället att detta är en effekt av Två planeters krock en gång i det förflutna. Två planeter vilka gav oss Jorden och Månen. Jorden och Månen ses som effekten av två planetkollisioner. Månen vilken blev den mindre av dessa himlakroppar kom då troligen i ojämn takt  i sina nya banor.  Det tog sedan eoner innan jämvikt uppnåddes och det är detta vi ser som effekten av en händelse vilken avslutades för ca 3 miljarder år sedan.

Vår Jord har även den skiftat sina poler och kanske denna effekt även har samband med krocken mellan två planeter för länge sedan. Två planeters krock vilket till slut gav upphov till Jorden och vår Måne och dess banor av idag.


Banor  vilka  även idag ger effekter som inte är avslutade. Månens banas avstånd till Jorden blir något längre i avstånd från Jorden år för år. Troligen är detta även en effekt från krocken för länge sedan. 

Inga kommentarer: