Google

Translate blog

måndag 25 april 2016

Kanske vi har en kopia av oss själva i ett annat universum som lever vårt liv eller ett liknande liv.

Det finns tecken och teorier vilka försöker bevisa att vår verklighet eller vårt universum enbart är ett av oändligt många i tid och rum. Ett annat uttryck för detta är otaliga universum i skilda dimensioner.

Exempelvis skilda åt i tid och därför i rum. Ser vi ex det som att det finns ett annat oändligt universum existerade i en tid av ca 1 sekund före eller efter vår tidsuppfattning blir antalet universum oändligt. Att dela upp tiden ger oändliga tidpunkter bakåt och framåt.

Men inte omöjligt att förstå. Detta är en del av teorierna om multiuniversum. Oändliga universum skilda åt av tid och rum. I rum eller universum kanske helt olika vårt av naturlagar och övrigt. Säkert kan vi inte ens med våra hjärnor tänka ut allt som kan skiljas åt i olika universum. Det finns även möjlighet till att något av dessa är en kopia av vårt eller nästintill.

 I ett sådant kan vi ha vår kopia och kanske allt som vi gör och upplever även upplevs i denna parallellvärld av vår kopia. Alternativt har kopian valt en annan väg i ett annat universum och lever ett helt annat liv. Det liv vi ratade eller på grund av att vi valde en annan väg vid ett vägskäl i vårt liv.

Oändliga universum gör det möjligt till oändliga kopior av oss och även av mycket främmande livsformer eller världar.  Helt olika vårt eller helt lika vårt men skilda åt i tid och därmed omöjliga att se eller förstå.

Många sf-berättelser berättar om revor i tiden. Om detta kan vara något möjligt skulle ex besök från Ufo  inte behöva ske från vårt universum utan kanske i en tidsreva där ett parallellt universum kanske enbart skiljer i nanosekunder från vårt och därför är öppet av någon anledning om det är möjligt genom en skapad tidsreva.

Det finns många tankar om multiuniversum läs något om forskare som är öppna för detta här. Dock kanske inte helt lika fantastiskt som ovanstående tankar.


Inga kommentarer: