Google

Translate blog

lördag 9 april 2016

Vi kan enbart se 5% av den materia som finns, resten är mörk materia. Men har ni tänkt på var den finns? Ni blir överraskade.

Enbart ca 5 % av all materia är synlig och möjlig att ta på eller mäta  och förstå. Resten finns men kallas mörk materia då den inte ännu går att mäta eller se med de medel vi har idag.

Om den någon gång går att mäta och se vet vi inte. Ibland kan man undra om den egentligen finns och inte bara  är en hägring i matematiken.

Men om den nu finns och det är vad jag vet alla forskare överens om var finns den då.

Tron hos allmänheten är att den finns mellan galaxerna och stjärnorna därute. Det är riktigt men stämmer inte helt.

Sanningen är att den finns även här i vårt solsystem och inte bara där utan även på Jorden och runt omkring oss.

En fascinerande verklighet vilken kan vara svår att acceptera. Vi har med andra ord ca 95% mörk materia (inklusive mörk energi) omkring oss. Materia vi inget vet om mer än att den finns där och säkert måste vara där för att verkligheten ska fungera. Om den alltid funnits i ett ingenting vi inte kan förstå eller uppkom likt den synliga materian vid Bing Bang kan vi fundera på.

Se även här om området


Inga kommentarer: