Google

Translate blog

fredag 13 maj 2016

16 ljusår från oss kan det finnas en jordliknande planet där liv kan finnas. Namnet på denna planet är 832c och finns i Tranans stjärnbild. Läs mer om vad man vet just nu nedan

16 ljusår från oss finns en röd dvärgstjärna med namnet Gliese 832. 

Stjärnan ingår i stjärnbilden Tranan på södra halvklotet.Tidigare  har teleskopet Kepler  hittat en gasjätte  i bana runt denna stjärna. Gliese 832b. En gasjätte av Jupiters storlek.  Gliese 832c är namnet på  ytterligare en planet i bana runt denna sol. En stenplanet  fem gånger större än Jorden i  en bana så nära sin sol att den inte kan hysa liv på grund av hettan på ytan.

Nu har däremot ytterligare en planet i banan runt stjärnan setts tecken på. Mätningar har nämligen visat att det troligen finns ytterligare en planet i bana runt stjärnan. Det är ännu bara en hypotes men allt pekar på att det finns ytterligare en planet vilken i storlek bör vara 1-15 gånger större än Jorden. Avståndet till solen  ligger på rätt avstånd för att den ska kunna hysa liv.

Det är gravitationsstörningar som pekat på denna planets existens.

Om nu denna planet bevisas existera och  är ungefär av samma storlek som Jordens är förutsättningarna goda för  liv.

Vi får se.  Kepler söker vidare hittills har detta teleskop funnit ca 1050 planeter runt andra solsystem och jakten fortsätter.


Bilden ovan är från Tranans stjärnbild vilken på latin kallas Grus.

Inga kommentarer: