Google

Translate blog

torsdag 19 maj 2016

Lite vilse går astronomerna när de anser att blå planeter visar på livsmöjlig miljö

Nu har idén kommit att det bör sökas efter blå planeter när man söker livsdugliga planeter. Detta efter att vår planet Jorden ser blå ut när den ses utifrån solsystemets yttersta gränser.

Visst om vi ska söka planeter vilka har en syreatmosfär och vatten kan det bli rätt även om detta inte automatiskt innebär liv även om planeten är i livsdugliga zonen.

Vad säger att en blå planet är livsduglig? Absolut ingenting. Inte ens i vårt solsystem stämmer det. Vad som inte nämns är att den blåaste planeten i vårt solsystem är Neptunus.

En gasplanet där garanterat inget liv finns.  Jag tror absolut inte att färgen är så stor indikator på liv. Det finns mycket som kan förändra en planets svaga färg på väg hit. Sök exoplaneter men bedöm dem inte efter jordiska förhållanden och Jordens färg sedd utifrån rymden.


Bilden ovan är på Neptunus.

Inga kommentarer: