Google

Translate blog

måndag 2 maj 2016

Planet 9 en hypotetisk planet utanför de idag kända planeterna i vårt solsystem kanske inte existerar.

I början av april i år skrevs en del om att tecken från Cassini när denna farkost rundade Saturnus gav  misstankar om att det skulle finnas ett större objekt utanför de idag kända planeterna och asteroidbältena.

En planet utanför Neptunus bana av en storlek tio gånger större än Jorden misstänktes och ännu anses det inte omöjligt att den existerar.

Det gav eko bland både astronomer och allmänheten. Spännande så det föreslog.

Men nu har NASA tänkt om. Det kan vara ett tecken på en planet men lika gärna kan det vara helt andra mätningars resultat
.
Läs gärna på medföljande länk om motsättningarna mellan astronomer av om en planet 9 bör finnas efter det man mätt eller mätningarna inte visat på detta utan kan ses som naturliga resultat av något helt annat och inte någon planet 9.

Diskussionerna handlar om Cassini vilken skulle påverkats av något en del påstår ska förklaras av en planet 9. Andra påstår att om det funnits en större objekt utanför Neptunus bana skulle Saturnus också påverkats inte bara Cassini

Inga kommentarer: