Google

Translate blog

onsdag 22 juni 2016

Jättekoronahål upptäckt på solen. Partiklar strömmar blixtsnabbt ut därifrån just nu. Är det en fara för Jordens innevånare nu eller i framtiden?

Koronan runt solen har ett stort hål. Detta finns på övre delen på solen sett från Jorden.
Korona betyder solyta ett hål i denna innebär att material strålar ut från solen och lämnar denna betydligt snabbare än annars.

Ett håls utkast sker med en hastighet av ca 12 miljoner km/tim.

Dessa hål kan uppstå och försvinna över tid. Men ska inte ses som att de påverkar oss speciellt mycket. De finns och strålarna därifrån är starka  men vi ska troligen inte bekymra oss. 

Vi har bälten runt Jorden vilka skyddar mot en del av strålningen utifrån.

Koronahål har alltid funnits. Men nog är det spännande att veta att de finns. Troligen har de vad vi vet inte varit farliga för Jordens liv någon gång. 

Eventuellt kan de dock ge problem i det moderna it-samhället. Men det är inget naturen ska belastas för. Det är vi som skapat beroendet av det konstlade samhället.

Inga kommentarer: