Google

Translate blog

måndag 20 juni 2016

Se storlekspanorama över några upptäckta livsdugliga exoplaneter. I Lyrans stjärnbild finns en av dem.


Ett exempel på en planet något större än Jorden och på ett avstånd från sin sol där liv skulle kunna vara möjligt har åter hittats. Planeten är  likt vår jord en stenplanet vilket i detta sammanhang är positivt för liv.

Då planetens storlek och avstånd är det rätta för att liv ska ha kunnat uppstå är planeten högintressant. Det finns många möjligheter för att liv på ett eller annat vis kommit till här liksom en livsgivande atmosfär och rätt temperatur enligt våra erfarenheter av detta.I Lyrans stjärnbild finns stjärnan Kepler 62. Runt denna finns bland annat planeten Kepler 6F. 

Men naturligtvis inga bevis. Vi kan inte se eller undersöka på marknivå en planet på detta avstånd.

Ovanstående bild visar panorama över ett antal av de exoplaneter vilka hittats där uppe och deras storlek i förhållande till vår sol.

Inga kommentarer: