Google

Translate blog

torsdag 23 juni 2016

Sökandet efter den mystiska och av vår sol stulna Jordliknande planet 9 pågår för fullt utanför Plutos bana.

När stjärnor föds i ett kluster kan mycket hända. Planeter av gas eller sten lägger sig i banor runt en stjärna. Men ibland finns materian av en planet i gränslandet mellan två eller fler stjärnor när de bildas och så tar en stjärna över en planet från en annan stjärna där så är möjligt.


Detta kan ha hänt med den mytiska men troligen existerande planet 9 vilken antas finnas långt utanför Plutos bana.

Den är så långt ute i mörkret att vi ännu inte kunnat hitta den. Troligen är den en exoplanet. Möjlig att leva på om den haft ett annat avstånd till solen.


En dag får vi säkert veta mer om den om den nu finns där ute. Men idag vet vi ytterst lite om dess existens men allt pekar på att den finns där ute.

Inga kommentarer: