Google

Translate blog

fredag 29 juli 2016

En förvånande lugn plats i universum. Upptäckt av röntgenteleskopet Hitomi innan detta försvann.

Hitomi var ett rymdobservatorium  med ett röntgenteleskop sänt upp av Japan den 17 februari 2016 vilket försvann den 26 mars 2016.

Men innan dess lyckades det ta en del bilder däruppe.

En av dessa visade på en lugn fridfull plats i en galaxhops centrum.  Det är Peseushopens centrum det handlade om. Här har tidigare  radiokällan 3C 84 upptäckts av Chandrateleskopet. En radiokälla vilken blåser plasma in i hopens centrum med ett ljud vilket mänskliga öron inte kan uppfatta.

Överraskande nog är lugnet och friden här i centrum något man därför inte tänkt sig. 

Men Hitomi upptäckte detta till forskares förvåning  innan observatoriet sa ajö och slutade lyda information från Jorden och försvann

Inga kommentarer: