Google

Translate blog

torsdag 7 juli 2016

Forskningsanslag beviljade för övervakning av KIC 8.462.852 (Tabbys stjärna) vilken misstänks tömmas på energi av en supericivilisation.

Astronomer vill ha hjälp av amatörastronomer med att övervaka ovanstående stjärna vilkens mystik ingen ännu lyckats få en bra förklaring till. Stjärnan finns i Svanens stjärnbild och det man vet idag är att något mystiskt och unikt sker där.


Teorier om att en superintelligens finns här och använder stjärnans energi för egna syften finns och har funnits sedan den upptäcktes. Vad som sker är att stjärnans ljus döljs med olika intervaller och ibland är otroligt starkt för att sedan minska som en dimmer. Det verkar som att energin från stjärnan används. Att det ses som att det kan vara en supercivilisation betyder att det fodras betydligt mer kunskap och teknik för detta användande av solkraft än vi kan föreställa oss här på Jorden.

Teorier om att en stor mängd kometer kretsar runt stjärnan och ger dessa avbrott finns och likaså att något har exploderat och damm och gas i moln ger effekten.

Men något stämmer inte i dessa teorier. De är för tillrättalagda för att försöka förklara fenomenet.  Därför övervakas den nu sedan forskare fått medel att göra detta under en längre tid. 

Inga kommentarer: