Google

Translate blog

måndag 4 juli 2016

Städpatruller på väg till rymden.

Det finns en del olyckor i rymden. Satelliter vilka krockat och förstörts. Mycket kretsar däruppe. Mycket skrot från uttjänta satelliter av mänskligt ursprung till fara för de satelliter vilka håller oss med media och information.

Rymdskrot vilket bör avlägsnas och inte förökas över tid. Nu ska ett nytt projekt konstrueras kallat The Technology for Self-Removalof Spacecraft. Det är ett Europeiskt rymdprojekt där EU ska finansiera en del.

Meningen är att några rymdfarkoster ska fjärrstyras till projekt däruppe vilka kan bli en fara vid både nedslag på Jorden och kollisioner med känsliga satelliter däruppe.

Skrotet ska på skilda vis tvingas ändra sin bana.  Bogseras till en lägre fart för att sedan utplånas vid inträde i Jordens atmosfär. Tvingas till ny bana  från Jordens känsliga satelliter eller sprängas där de finns just nu.


Det blir olika lösningar på varje skrotdel vilken kan bli en fara.


Renhållningsfarkosterna ska vara i farten 2018. Det är i första hand gammalt skräp som är faran. Medan de nya farkoster som i framtiden ska sändas upp ska bli  noggrannare  placerade både för sina uppdrag, materialmässigt och möjliga för utplåning när de tjänat ut.  

Inga kommentarer: