Google

Translate blog

måndag 1 augusti 2016

1,2 miljoner galaxer finns nu att se i 3D.

Det är kartläggning av universum som just nu står i fokus medverkande i detta projekt är bland annat astronomer vid Max Planckinstitutet för astronomi.

1,2 miljoner galaxer med all dess stjärnor innebär ca en fjärdedel av den synliga rymden. Dessa kan nu ses i 3D.

Ett av de mål som finns med kartläggningen är att förstå den mörka energin. Energin vilken söndrar som man förstår idag till skillnad från den vanliga energin vilken bygger upp.


Se här en artikel om arbetet från Max Planckinstitutet för astronomi i Heidelberg.

Inga kommentarer: