Google

Translate blog

torsdag 25 augusti 2016

En lista har sammanställts där de 20 exoplaneter där mest möjlighet till liv kan finnas.

Ca 4000 exoplaneter har hittats just nu fler kommer. Exoplaneter är planeter runt främmande solsystem där vissa är mycket misstänkta till att hysa eller kunna ha liv.

Av dessa 4000 planeter har nu en lista på 20 stycken högintressanta planeter gjorts. Dessa ligger i den beboeliga zonen runt sin sol. Samma zon Jorden ligger i till förhållande av vår sol. De är av ungefär samma storlek och de är troligast inte gasplaneter.

Här finns alla möjligheter att liv ska kunna ha uppstått likt det gjort på Jorden.


Följ denna länk för att läsa mer och även få en möjlighet att ladda ner en fil från Cornell university för att läsa om vilka planeterna är.

Inga kommentarer: