Google

Translate blog

tisdag 30 augusti 2016

Fåglar är inte bara styrda av sin instinkt.

Under lång tid har forskare och även allmänhet ansett att fåglar styrs av instinkt  och medfödda förmågor inget annat. De har medfödd instinkt för att bygga sina bo på ett speciellt vis. Instinkt hur man får tag på föda och instinkt att flytta söderut och hitta dit de en gång föddes igen.

Någon egen vilja har de inte. Men det verkar inte vara hela sanningen.

Troligen om man inte ska hårdra instinktbegreppet visar fåglar tecken på att förstå och kunna ändra beteenden. De kan komma ihåg var de lagt saker. De kan ta komplicerade navigationsbeslut. De försvarar revir och att göra detta innebär olika slags beslut.


Läs gärna på nedanstående än mer som får forskare att anse att det är mer än instinkt som styr en fågel. Bevis för detta finns inte men antagandena är att fågelhjärnan inte bara fungerar som en inprogrammerad dator.

Inga kommentarer: