Google

Translate blog

måndag 22 augusti 2016

Månen Io utanför jätteplaneten Jupiter har en atmosfär vilken kollapsar då och då.

Io den tredje i storleksordning av Jupiters 67 månar. Månen vilken är den fjärde storleksmässigt av alla månar i vårt solsystem har en stenig yta och en atmosfär av svaveldioxid. Dessa ångor har sitt ursprung i en stor vulkanisk aktivitet.

Men då Io ligger i skugga för Jupiter fryser denna atmosfär till is. Detta är en nyupptäckt och kan ses som att atmosfären kollapsar varje gång Jupiter skuggar månen från solens strålar.

Så länge temperaturen inte sjunker under -235C är den gasformig men då skuggan når månen blir temperaturen ner till -270C och då bildas is.


En obemannad landning på ytan bör kanske ske under den tid då inte isen lägger sig.

Inga kommentarer: