Google

Translate blog

lördag 27 augusti 2016

Mars troddes ha vattenkanaler en gång. Helt galet. Men det finns en måne som har vätskefyllda kanaler i vårt solsystem.


För ett sekel sedan troddes Mars ha kanaler. En synvilla hade visat Mars yta som genomkorsad av kanaler och många trodde att det var bevattningskanaler för innevånarnas odlingar.

Marsinnevånare var troliga för många. Men allt visade sig vara en synvilla. En synvilla vilken bevisades som sådan under 1960-70 talet.

Däremot finns en måne vilken nu bekräftas ha kanaler med flytande vätska i vårt solsystem. Månen Titan, Saturnus största måne. I kanjoner av ett djup av 200-600 meter och en bredd av upp till en km flyter kolväten här.


Djupet på dessa kanjoner visar att det har eroderats här under lång tid precis som vatten eroderat och skapat Jordens kanjoner under årmiljoner. Men likt på Jorden har även landhöjningar gjort att landskapet förändrats över tid. Floderna flyter ut i Titans kolväte hav.


Här flyter kolväten i strida strömmar eller kanske lugna strömmar är ett bättre uttryck.

Inga kommentarer: