Google

Translate blog

torsdag 11 augusti 2016

Nu har mysteriet med formen av vår Vintergata omtolkats.

Vår vintergata med sina miljarder av stjärnor är en stavspiralgalax.

Men det finns utbuktningar i denna, X-formadesådana. Dessa har länge ansetts vara tecken på att galaxen fått denna form efter en krock med en annan galax en gång för länge sedan. En helt rimlig förklaring då galaxkrockar  skett på många platser i universum.

Vi kan även se hur det händer eller har hänt på vissa platser, dock inte i realtid, då vi ser ljusår bort och det vi ser har hänt för mycket länge sedan.

Men nu har nya rön då det gäller vintergatan visat att teorin inte stämmer här. Vintergatan har aldrig vad vi nu kan se krockat med någon annan galax.

Istället är dessa X-formationer en normalföreteelse vid bildandet av Vintergatan. Vintergatan är en stavspiralgalax av damm, gas och miljarder av stjärnor med sina system av planeter och mindre objekt vilka även  har X-formationer i sin centrala del.


Nu handlar forskningen om att förstå hur vår galax och liknande bildades för att få den form de har med sina Xformationer utan att ta hjälphypoteser av galaxkrockar till hjälp.

Inga kommentarer: