Google

Translate blog

fredag 16 september 2016

De isolerades under ett år för att utröna hur en monoton Marsresa kan gestalta sig för människan

Nu har de sex forskare vilka isolerats instängda ett år på Hawaii kommit ut i vardagen igen.

Tristess var ett problem sa de och mat fanns ju inte av alla de slag att välja på.
Men ger detta en rättvis bild av en Marsresa tur och retur vilken tar ca 2 år?

Att jämföra frivillig isolering på Jorden med en resa till Mars där uppehåll på Mars måste göras före hemresan och sedan en lång hemresa igen ger ingen rättvis bild av tristessen på en sådan resa.

Det finns ingen möjlighet att snabbt avbryta resan för en person som går som det heter in i väggen vilket snabbt kan göras vid en frivillig isolering på Jorden.

Det finns ingen snabb läkarhjälp att få vid behov under resan.

Jag anser att vi måste bygga minisamhällen i farkosterna och kanske ta med familjer om den psykiska hälsan ska bestå för resenärerna. Vi måste annars kunna använda betydligt snabbare farkoster och få farkosterna att ha en tyngdkraft lik Jorden inuti för att människor ska må bra.


Vi är inte där ännu. En resa ut i rymden eller till månen är inte samma sak som en resa till Mars.

Inga kommentarer: