Google

Translate blog

lördag 10 september 2016

Dragonfly44 en galax vilken kan bestå av planeter och solar vilka är osynliga. Mörk materia är byggstenen i galaxen.

Dragonfly44 finns i Comahopen en galaxhop vilken täcker det mesta av stjärnbilden Berenikes hår.

Dragonfly44 är nästan enbart uppbyggt av mörk materia. En otroligt spännande upptäckt. Få stjärnor ses här då flertalet objekt eller hur det är i denna galax av storlek som vår Vintergata består av osynlig mörk materia vilken vi varken kan se eller förstå med nuvarande vetenskap.

Upptäckten att det är så bevisades av att galaxens få stjärnor av materia av vanligt slag inte skulle kunna hållit i hop i galaxform om inget höll dem samman. Det är endast mörk materia som kan vara förklaringen till detta.

Om det sedan är solar och planeter av mörk materia och troligen mörk energi som källa eller enbart mörk materia utan speciell form vet vi inte.

Men det finns en stor mängd osynlig materia här. Det ska finnas fler likartade galaxer men ingen av denna storlek har hittats tidigare. Hur mörk materia bildats och om det kan finnas mängder av galaxer med detta osynliga material därute vet vi inte. Att denna hittats beror på att det finns några stjärnor här av samma slag som våra stjärnor i vår vintergata.


Tänk om det är så att det finns galaxer av mörk materia, bestående av krafter av mörk energi där varelser uppbyggda av mörk materia lever och vilka ser vår värld som sin mörka osynliga materia?

Inga kommentarer: