Google

Translate blog

måndag 12 september 2016

I Augusti 1835 publicerades bevis för liv i rymden.

Det var tidningen New York Sun som publicerade en artikel där den brittiske astronomen John Herschel påstods ha funnit liv på månen med hjälp av ett nyligen uppfunnet teleskop.

Han sades även ha upptäckt planeter runt andra solsystem. Uppgifterna togs på stort allvar både i Amerika och i Europa. Överraskad blev dock även den utpekade astronomen själv som inte förstod varför han utpekats som upptäckare av något han aldrig gjort.


Följ denna länk för att läsa mer och följa publiceringen dag för dag på detta bluffreportage vilket jag gav eko över västvärlden denna augustimånad 1835.

Inga kommentarer: