Google

Translate blog

fredag 23 september 2016

Något hände i stratosfären 2015 som ännu är ett mysterium.

Ca 15 km - 50 km ovanför oss ligger en skikt kallat stratosfären. Ju högre upp i denna man kommer desto högre temperatur. I lägre delen är temperaturen ca
-55C i det högsta skiktet ca 0C. I andra skikt av atmosfären blir det kallare ju längre upp man kommer.

Vad vi sett under många års observationer är att vindarna på ca 30 km höjd ändrar riktning ungefär var 28:e månad från öster till väster till öster igen osv.
Detta har skett sedan mätningarnas början 1953 och fick namnet kvasi-biennalen Oscillation.

Men 2015 hände något helt oväntat, den västliga vind som rådde blockerade plötsligt den östliga vilken då var på väg neråt i troposfären, (om det nu inte ska ses som en regelbunden ändring över betydligt längre tidsperioder, min anmärkning). Det är dessa skiftningar som skett regelbundet en svag motsatt vind på väg neråt vilken ersätter den rådande där nere. Men nu plötsligt inte orkade 2015.

Forskare såg detta som något helt oväntat. Denna blockering höll i ca 6 månader för att sedan återgå till ordningen igen. Östvinden tog över som den skulle gjort redan för ca 6 månader sedan. Den försenades därför ca 6 månader.  Vad som händer om ca 228 månader vet ingen och inte heller vad som störde regelbundenheten denna gång.


Jag skulle kunna tänka mig att klimatförändringar på Jorden kan ha med detta att göra men det är bara spekulationer från min sida. Ingen vet vad som skedde 2015. Vad som störde rytmen och varför och om det var tillfällig störning eller det var början på något nytt. Alternativt en regelbundenhet vilken inträffar i betydligt längre tidsintervall än den som nedtecknats och observerats. 


Vi måste tänka oss att det kan finnas andra fluktrationer över tid observationer har ju bara skett sedan 1953. Kanske denna händelse är normal ungefär vart 62:e år

Inga kommentarer: