Google

Translate blog

lördag 3 september 2016

Ytterligare ett Transneptunskt objekt har hittats.

"Ett transneptunskt objekt (TNO) är en himlakropp i solsystemet, som kretsar kring solen på ett större medelavstånd från den än planeten Neptunus. Kuiperbältet, Scattered disc, Extended Scattered disc och Oorts kometmoln är namn på fyra divisioner inom detta område av rymden.

Det första transneptunska objektet som upptäcktes var planeten (numera dvärgplaneten) Pluto år 1930. Då kände man inte till något annat objekt bortom Neptunus. Det tog sedan över 60 år innan man upptäckte nästa TNO (förutom upptäckten av Plutos måne Charon, som inträffade tidigare). Sedan 1992 har över tusen objekt, med olika storlek och ytkompensation, upptäckts"

Nu senast har ett objekt hittats vilket fått namnet Niku. Det är ett objekt av is. 200 km i omkrets och med en bana som fått dess namn till just Niku med betydelsen upprorisk på kinesiska.

Detta innebär att detta objekt till skillnad mot de tusental som tidigare hittats cirklar i motsatt riktning runt  i vårt solsystem i förhållande till alla de tidigare upptäckta. Det går motsols.


Frågan är varför. Svaret har vi inte enbart att det är ett objekt som gör så utan någon idag framkommen teori till varför.

Inga kommentarer: