Google

Translate blog

torsdag 27 oktober 2016

Ett mastodontmoln är på väg att krocka med Vintergatan.

1963 upptäcktes ett moln utanför Vintergatan med material nog för att skapa 2 miljoner stjärnor.

Då antogs det bara att molnet fanns där och att dess bana var konstant utanför Vintergatan. Men så beräknades banan igen under vårt årtusende och nu såg man att detta molns bana sakta men säkert inom 2 miljoner år kommer att gå in i en av spiralarmarna (Perseusarmen) och om 30 miljoner år in i själva Vintergatan.

Molnet har fått namnet Smithmolnet efter den student (Gail Smith) vilken upptäckte molnet på ett observatorium i Nederländerna.

Vad molnets kommer från är osäkert om det i tidernas början trycktes bort från Vintergatan eller om det fångats in av Vintergatan. Dock verkar den första teorin vara sannolikast då molnet likt ytterkanterna av Vintergatan är mycket svavelrikt.


Faran för Jorden den gången det kommer in i Vintergatan eller för Vintergatan själv är knappast någon alls. Det är bara ett moln.

Inga kommentarer: