Google

Translate blog

onsdag 30 november 2016

Ansiktet på Mars i Cydonia

Cydonia är ett område på Mars synligt från jordiska teleskop.

Det var här ett av de första objekt hittades för några år sedan vilket fick många att tro att det funnits skulpterare på Mars en gång. Det berömda ansiktet sågs för första gången 1976.

Fantasin flödade och nog kunde man se ett ansikte på bilderna från området. Därefter kom den ena rapporten efter den andra om formationer som liknande jordiska föremål på Mars. Det blev inflation i detta när väl ett antal farkoster kommit närmre Mars genom åren och rymdbilar gått runt på ytan.

Ett av de senaste var på Donald Trump.


Cydonia är ett område där flera olika fantasiformationer har setts och människor fantiserat om vad de ser och feltolkat dessa stenar. Området begränsas av  tre slätter Acidalia, Planitia och Arabia och är ett högland.

tisdag 29 november 2016

Carl Sagan hade en udda idé om vart vi skulle kunna bo om Jorden blev obeboelig.

Han hade även lite udda idéer om vart vi skulle söka skydd och kunna leva förutom på Jorden.

En plats var kometer. Vi vet att de flesta kometer är mindre isklumpar medan andra har ett större innehåll av sten.


Sagans idé var att vi skulle kunna leva inne i en framrusande komet. Själv är jag mycket tveksam till denna möjlighet och förstår än mindre meningen med detta projekt. 

Vi har stora mängder månar och småplaneter i vårt solsystem vilka skulle vara betydligt enklare att kolonisera än en framrusande komet av mestadels lös 
sammansättning av is och materia av låg densitet.

måndag 28 november 2016

Hellas Basin en trattformation under isen och en spännande plats på Mars.

Det är en trattformad formation där en krater visar på trolig vulkanaktivitet i det förflutna. Detta har man ansett sedan upptäckten 2009. Men nu är teorin istället att det är en jättegryta bildad under isen. Liknande bildades på Jorden under inlandsisen. Även dessa bildas eller har samband med vulkanutbrott under isen.

Formationerna kan bli av alla mystiska slag och är unika trattar vilka kan gå åt alla möjliga håll och vinklar.


Det är i ovanstående forskare nu nyfiket vill söka efter vätska och möjliga livsformer. Platserna kan ha temperatur och utrymmen där liv av enkelt slag kan finnas eller ha lämnat spår efter sig i det förflutna.

söndag 27 november 2016

Archernar är en av de ljusstarkaste stjärnorna

Achernar kan inte ses från norra halvklotet utan enbart från södra. Det är en av de tio starkast lysande stjärnorna vi kan se från Jorden. En blå het ovalformad stjärna vilkens ljusstyrka är ca 3000 starkare än vår sol.

Storleksmässigt är den 6-8 gånger större än vår sol och ligger på avstånd från oss av 144 ljusår i stjärnbilden Floden.


Men få förutom astronomer och intresserade rymdfantaster har hört talas om den. Detta till skillnad från flera av de andra ljusstarka stjärnor vi har däruppe. Den mest kända är Sirius.

lördag 26 november 2016

Blinka lilla stjärna där. Men varför blinkar inte Venus?

Kanske någon undrar varför. Det är inte så svårt att förklara. Vår närmsta stjärna, vår sol blinkar inte heller.

Det handlar om avstånd. Alla stjärnor vi ser förutom solen är på ljusårs avstånd och då de  därför ser så små ut ses de blinka då vår atmosfär och ljusbrytningen får dem att se ut att blinka. En rymdfarare däruppe ser ingen blinkning utan små fasta sken.

Likt solen är de planeter vi kan se från Jorden betydligt närmre än stjärnorna och dess sken starkare vilket får deras sken att ses fast härifrån.


Detta är förklaringen till "blinka lilla  stjärna där hur jag undrar var du är. 

fredag 25 november 2016

Här störtade stort okänt objekt för ett tag sedan

Mayamar i Burma 11 november 2016. Bybor finner ett stort objekt vilket störtat från ovan. Ingen vet vad det är men misstanken är att det är en motor av något slag.

UFO från ett utomjordiskt skepp, tror en del. Storleken är ca 4 meter långt.

Den som ses som skyldig efter ett tag är Kina och dess rymduppsändningar. Men det viktiga här är inte vem som är ansvarig eller vilken satellit som störtat eller för den delen rymdraketsdel.

Det viktiga är att vi aldrig kan vara säkra på ifall något plötsligt dimper ner därovanfrån och en olycka sker.


Det behövs därför koll inte bara på alla de meteoriter som då och då överraskande dimper ner utan även på rymdskrotet däruppe var det finns och när de kommer ner och på vilken plats. En uppstädning av rymdskrot behövs.

torsdag 24 november 2016

Rymdambulans ska troligen byggas

X37B heter farkosten vilken troligen ska byggas i USA för akuta resor om någon på rymdstationen ISS snabbt behöver föras till Jorden.

Hittills har Ryssland haft farkosterna fört resor upp och ner. Men ingen idealisk farkost för akut eller allvarligt sjuka eller skadade astronauter.


Behovet kan finnas vilken dag som helst. Låt byggande komma igång. 

Kanske den i större format skulle kunna användas vid snabb färd från ena halvan av klotet till andra halvan vid katastrofer också?

onsdag 23 november 2016

The GRAPES-3 muon teleskopet i Indien visar att Jordens magnetfältet har fått och kan få sprickor ut i rymdens livsfarliga strålning.

En spricka uppstod i Jordens skyddande magnetfält den 22 juni 2015 och varade i ca 2 timmar. Anledningen var ett stort plasmaflöde från solen vilket slog itu en bit av skyddshöljet.

Magnetfältet är ett för Jorden livsviktigt skydd för liv här. Andra fenomen som inträffade den dagen var stora norrsken, strömavbrott på en del platser och avbrott i radiokommunikation.


Hur farligt och exakt vilken plats som påverkades kan man i rapporten här inte utläsa. Kan det vara hemligt? Säkert har liknande avbrott i skyddet hänt förr och kommer att hända igen. Hur farligt dessa korta avbrott har för liv finns ingen i rapporten men vi kan konstatera att något har hänt den 22 juni 2015 och att det inte var en bra händelse. 

tisdag 22 november 2016

Ny turistattraktion på väg upplev tyngdlösheten där uppe.

Det är en firma i Kina som kommit ut med denna möjlighet vilken de anser ska realiseras om ca 4 år.


En resa 8 mil upp i övre mesosfären där tyngdlösheten och utsikten är fenomenal. 

De som kan få denna möjlighet om allt går i lås för kineserna är de med stora penningpåsar vilka inte är flygrädda.

måndag 21 november 2016

Så spåddes vädret in i vår tid med hjälp av Vintergatan.

När jag växte upp hade jag en kompis vars fader  på hösten spådde kommande vinters väder. Han tittade på Vintergatan och beroende på dess klarhet i skyn kunde han säga hur kall eller snöig vintern kunde bli. Senare år klarade han inte av det då han sa att dagens luftföroreningar förstörde möjligheten.

Det var en mycket gammal teknik han använde.

Vi vet idag att namnet Vintergatan kommer just av mycket gammal väderspådomskonst  från vädersiare från asatiden och troligen än längre tillbaks i Sveriges historia. Säkert siade man då på samma vis som min kompis fader gjorde fram till 1970-talet.

Detta gäller Sverige i många andra länder kallas Vintergatan Milky Way efter en saga om Herakles. Det konstiga är att om vi bara går till Danmark kallas den inte heller här Vintergatan utan Maelkevejen och så även Norge.


Om vintervädret spåddes utifrån Vintergatan där vet jag inte. Kanske det var en unik metod från enbart det gamla Sverige. Men då jag finns i södra Sverige och mannen jag talde om även denne fanns här bör kunskapen funnits i det gamla östdanska riket varifrån jag också bor. Vi var ju danskar här i söder fram till mitten av 1600-talet.

söndag 20 november 2016

Nu kan vi kanske snart se den heta soppa som var början till universum av idag

Ett Superstarkt teleskop byggs just nu. När detta väl kommer på plats kan vi se längre ut eller tillbaks i tiden än vi någonsin sett tidigare.

Målet är att se de första stjärnorna och galaxbildningarna. Förväntningarna är stora på hur ursoppan såg ut. Men säkert kommer överraskningar också.

Nya frågor på vad det är vi ser.


En spännande tid väntar för astronomer, fysiker och vi som är den så kallade allmänheten då även vi undrar över de grundläggande filosofiska frågorna. 

Vad är universum? Vad är en människa? Varför finns vi? Hur skapades universum och av vad och varför?

lördag 19 november 2016

UFO-liknande hål i moln och snön faller.

Moln vilka har runda hål har av många trotts skapade av UFO. Visst ser det konstigt ut.

Men dessa ovanliga fenomen skapas genom att flygplan passerar ett moln av viss tjocklek och temperatur.

Fenomenet upphör inte med det utan ofta faller i direkt anslutning efter passerande ett lätt snöfall därifrån.


fredag 18 november 2016

Meteoritjägare har inte så stora möjligheter för sin hobby på Jorden. Växtlighet och jord döljer mycket och att hitta något är svårt.

Men i framtiden kan dessa jägare få sitt lystmäte tillfredsställt.

Inte på Jorden utan på Mars. Här ligger meteoriter öppet på den steniga marken i alla storlekar och med olika sammansättning. En del fantasifullt formade andra mer som småsten.


Till och med en sten vilken liknar president (snart) Donald Trump har hittats. För att inte tala om alla andra stenar vilka med fantasins hjälp visat både figurer och kända ting däruppe.

torsdag 17 november 2016

Mare Orientale (östra havet) på månen kan ha bildats på följande vis

På svenska heter havet Östra havet men ligger på västra sidan av månen. Det är ett slättland och gavs namnet enligt ovan den gången det upptäcktes och  togs som ett hav. Men varför väster blev öster är osäkert. Kanske det namngavs efter hur det sågs från Jorden utan hänsyn till hur det skulle vara på månen på plats.

Havet har  cirkelform och har sitt ursprung från ett kraternedslag. Liknade såkallade hav finns på många månar i vårt solsystem men till dags datum har forskare varit oeniga om hur de bildats. Lavaströmmar har även varit en förklaring.

Följ följande länk för ett bättre förståelse på hur man nu tror det bildades för ca 4 miljarder år sedan. Gravitationen ska ha en stor del i detta. 

Uppdraget för undersökningen kallas Graal mission och om detta kan man läsa här

onsdag 16 november 2016

Nya rön efter upptäckten av Marvels-7a och b gör att en ny tolkning av solsystemsbildande är under uppsegling.

Marvels-7a är en jätteplanet och Marvels-7b en brun dvärg. Båda kretsar runt stjärnan HD87.646.

Den rådande teorin om solsystems bildande innebär att ett kollapsande gasmoln en gång var början till ett solsystemsbildande.

Men efter upptäckten av ovan stora massiva objekt finns det tvivel på om detta är sanning eller hela sanningen. Något annat bör finnas bakom bildandet av solsystemen.


Vad är inte utarbetat. Men för lite mer om detta intressanta tänkande följ länken här för vidare information.

tisdag 15 november 2016

I västra Australien finns ett teleskop vilket visar Universum på nytt vis.

Se hur universum ser ut om man ser det i radiovågsspektret. Det blir annorlunda och fantasieggande.

Nu kan detta ske genom ett nytt slags teleskop vilket finns i Australien.


måndag 14 november 2016

Från 234 stjärnor i Vintergatan kommer signaler vilka kan uppfattas som kontaktförsök från främmande varelser

Sloan Digital Sky Survey är ett teleskop i Mexiko varifrån dessa signalerande stjärnor katalogiserats. Pulserande ljus vilket kan ses som kontaktförsök men även kan ha helt naturliga orsaker.


Men det otroliga är om så många stjärnor eller solsystem sänder ut exakt samma signaler för kontaktförsök. Därför är det troligaste att det är ett naturlig pulserande från vissa stjärnor av en anledning som vi ännu inte förstår.

söndag 13 november 2016

Ännu söks intelligens av superkaraktär vid Tabbys stjärna

När denna stjärna började undersökas  fann man konstiga pulseringar av ljus. Något verkade använda dess solljus för energiframställning.

En supercivilisation antogs kunna finnas här. Men många var tveksamma och många teorier har sedan dess konstruerats för att förklara fenomenet som bevisligen finns där.

Fortfarande är inte teorin om en superintelligens framfart här helt förfalskad utan kontrollen av stjärnans uppträdande fortgår.


Vi får se om vi någon gång kan få en klarhet i vad som sker här. Det nyaste kan man läsa om här.

lördag 12 november 2016

Ett helt nytt slags observatorium ska byggas av ESA

ESA (European space agency) europeiska rymdorganisationen har börjat arbeta på ett nytt uppdrag. Byggandet av ett observatorium av gravitationsvågor i universum.

Det är ett nästan helt nytt forskningsfält. Det är knappt ett år sedan nu första beviset kom på att det går att mäta dessa vågor. Det var i febr 2016, en rapport om detta publicerades i världspressen.

Troligen kommer upptäckten att inom en inte avlägsen framtid att ge nobelpriset.


Men till dess kommer forskningen om dessa att fortsätta och observatoriet vilket ska byggas av europeiska forskare är ett steg i den fortsatta undersökning.

fredag 11 november 2016

Universums expansion ökar inte utan är konstant. Mörk energi finns troligen inte.

I flera år har det talats om att expansionen av universum ökar hela tiden och anledningen kan var den mörka energin.

Men nu har nya rön börjat visa att universums expansion inte ökar och aldrig gjort detta utan är konstant. Det gör att många börjar undra om den mörka energin enbart är en tankekonstruktion och egentligen inte finns.

Studien vilken gjorts på Oxford universitet förfalskar därmed två grundläggande teorier som funnits under en längre tid. Att universums expansion ökar hela tiden och att en mörk materia ligger bakom fenomenet på något vis man inte förstår.

Frågan vilken då kan ställas om dessa resultat håller om både den mörka materian och mörka energin också är en tankekonstruktion vilken inte finns?


Utöver det måste vi förstå att ovanstående är en ny teori vilken kanske är helt fel och att både expansionstakten ökar och mörk energi och materia likväl existerar. Forskare är aldrig eniga och sanningen finns där ute om den hittas vet ingen.

torsdag 10 november 2016

En gång för länge sedan svepte två stora tsunamier fram på Mars.

Mars landskap har formats av stormar, erosion och två megastora tsunamier för att ta några exempel.

Dessa tsunamier av rödfärgat vatten med en höjd av ca 120 meter svepte över Mars yta för över 3 miljarder år sedan.

De svepte med sig stora stenblock och när vattnet drog sig tillbaka hade skapelsen av de så kallade Mars kanaler uppstått.


Vågorna uppstod under två tillfällen båda gångerna genom stora meteoritnedslag i havet på norra halvklotet. Nedslagen skedde med några miljoner års mellanrum. 

Utifrån dessa antaganden och troliga bevis på hav på Mars kan rester av ev liv eller tecken på att detta finnas i det vatten som fortfarande troligen finns under ytan eller i frosten vid polerna.

onsdag 9 november 2016

Saturnus och dess måne Titan verkar båda ha årstider

Saturnus måne Titan är den näst största månen i vårt solsystem och större än småplaneten Pluto. Det är även den enda måne med en fullt utvecklad atmosfär. Dess yta består av is, sjöar av metan och etan och olika bergarter.

Här finns årstider vilka ger olika färgnyanser i atmosfären då gaserna i denna rör sig och ändrar färg beroende på hur starkt solljus denna får. Atmosfären består till 98,4% av kväve medan resten är en blandning av argon, kolväten, koldioxid, kolmonoxid, vätecyanid och helium. Allt påverkas av solens ultravioletta strålning vilket upplöser metan och ger en orange dimma.

Men nu har gasplanetenSaturnus även setts ha förändring i färgsättning över ett stort område sin atmosfär. Guldfärgad atmosfär har på detta blivit blåtonad. Vad som gett denna förändring vet man inte säkert. Men det antas att vindars hastighet i atmosfären och ljusinsläpp från solen av årstidskaraktär ligger bakom fenomenet och ger denna effekt på vissa gaser i atmosfären.

tisdag 8 november 2016

Ännu upptäcks nya månar i vårt solsystem

Forskare har upptäckt ytterligare två månar runt den blå Uranus. Därmed läggs ytterligare två till de 27 som redan är kända. De upptäckta ligger relativt nära Uranus och är små månar.

Dessa Månar är enligt beräkningar enbart mellan 4 km- 14 km i diameter.


Upptäckten är ännu ej bekräftad utan nästa steg är att Hubbleteleskopet riktas mot platsen där de beräknas finnas för bekräftelse. Men Hubble har många uppdrag så forskarna får ställa sig i kö för tid med Hubble.

måndag 7 november 2016

Nya bevis finns nu för att planet 9 i vårt solsystem existerar

Många tecken finns på att en stor planet finns utanför Plutos bana. Nu har ytterligare bevis hittats vilka ger än mer trolighet till  att den finns därute.


Solens lutning är en sådan bevisning för att något därute påverkar. Något stort. 

Planeten antas befinna sig ca 20 gånger längre bort från solen än Neptunus och vara tio gånger större än Jorden. 

Planet 9 kommer troligen snart att hittas.

söndag 6 november 2016

Asteroiden 16 Psyche i vårt solsystem är en unik bumling

Det är en asteroid vilken ligger i asteroidbältet mellan Mars och Jupiter. Det var den 16:e asteroiden som upptäcktes och året var 1852 platsen Nepal och upptäckaren  Annibale Asparis.

Den kallas en metallasteroid  då den består nästan enbart av nickel-järn.

Nu har förvånade forskare upptäckt att det finns vatten och kol  på dess yta, En upptäckt som förvånar.


Asteroider i sig är fragment sedan solsystemet bildades och hur dessa fragment skildes åt och dess innehåll är inte utrett. Men säkert finns det en förklaring till hur en metall kropp kan ha vatten och kol. Troligen redan från solsystemets skapande eller svindlande tanke universums början. 

lördag 5 november 2016

Dvärggalaxerna i Vintergatans närhet på väg in i Vintergatan

De galaxer det handlar om är synliga på södra halvklotet och heter Stora och Lilla Magellanska molnet och finns mellan stjärnbilderna Svärdfisken och Taffelberget.

Troligen har dessa små galaxer med en stor andel vätgas och mindre fast materia en gång varit en enda galax. Det anses att Vintergatan kan ha varit anledningen till att det blev två när galaxen kom för nära Vintergatan och då slets itu.

En gång i framtiden kan de istället bli en del avVintergatan.


Megallanska molnen ingår i den lokala galaxhop som finns i vår närhet. I storleksordning är dessa Andromedagalaxen, Vintergatan, Triangelgalaxen och Magellanska molnen.

fredag 4 november 2016

Livets byggstenar finns däruppe men varför?

Atomer av kolatomer anslutna till bla kväve, syre och väte. Allt liv består av detta när det bryts ner i sina beståndsdelar.

Länge har det varit en gåta hur de skapats där uppe. Tidigare har man trott att stora rörelser skapade dessa element. Men nu har  Herschellteleskopet visat tecken på att ultraviolett strålning från stjärnorna ligger bakom fenomenet.


För en utförligare redovisning på detta antagande följ följande länk från NASA nyheter.

torsdag 3 november 2016

Ett rött objekt i Kuiperbältet

Pluto ingår i ett bälte av småplaneter vilket kallas Kuiperbältet. Här finns småplaneter av ung. samma storlek som Pluto plus många mindre.

En av dessa är liksom Pluto rödtonad men i betydligt starkare nyans än Pluto.

Denna småplanet har namnet 2014 MU69. Denna småplanet ska passeras av New Horizon den 1 januari 2019. Det blir den minsta småplanet som undersökts i bältet på nära håll. Troligen är den endast ca 40 km i diameter.


New Horizon vilken sände mängder av bilder från Pluto fortsätter på nya uppdrag därute och kommer att ge spännande bilder länge ännu.

onsdag 2 november 2016

Se sex nya bilder från Chandra teleskopet och bläddra även i dess arkiv från 1999 -2016.

6 nya bilder finns att se från Chandrateleskopet och utöver det mängder av bilder från dess början 1999 till idag.


Chandras bilder är öppna för forskare liksom för allmänheten. Det finns mycket att se och förundras över.

tisdag 1 november 2016

Kina ansluter sig i sökandet av ET

Över hela världen är radioteleskop och  organisationer samarbetande för att hitta signaler från rymden. Signaler som kan visa att ET finns där ute.

Nu har även Kina kopplat upp sig i Jakten på ET. Alla vill hitta och alla vill vara den som hittar först.

Konkurrensen är stor men samarbetet är även stort.  Risken med att viljan är så stor att finna något gör att signaler kan missuppfattas. Man vill hitta så mycket att signaler lätt kan missuppfattas och förstoras upp för att bekräfta det man önskar.

Men liksom det hänt redan kan det hända igen att det man tror sig hittat visar sig vara falska förhoppningar.  Det har hänt och kommer att hända igen och igen.