Google

Translate blog

fredag 4 november 2016

Livets byggstenar finns däruppe men varför?

Atomer av kolatomer anslutna till bla kväve, syre och väte. Allt liv består av detta när det bryts ner i sina beståndsdelar.

Länge har det varit en gåta hur de skapats där uppe. Tidigare har man trott att stora rörelser skapade dessa element. Men nu har  Herschellteleskopet visat tecken på att ultraviolett strålning från stjärnorna ligger bakom fenomenet.


För en utförligare redovisning på detta antagande följ följande länk från NASA nyheter.

Inga kommentarer: