Google

Translate blog

torsdag 17 november 2016

Mare Orientale (östra havet) på månen kan ha bildats på följande vis

På svenska heter havet Östra havet men ligger på västra sidan av månen. Det är ett slättland och gavs namnet enligt ovan den gången det upptäcktes och  togs som ett hav. Men varför väster blev öster är osäkert. Kanske det namngavs efter hur det sågs från Jorden utan hänsyn till hur det skulle vara på månen på plats.

Havet har  cirkelform och har sitt ursprung från ett kraternedslag. Liknade såkallade hav finns på många månar i vårt solsystem men till dags datum har forskare varit oeniga om hur de bildats. Lavaströmmar har även varit en förklaring.

Följ följande länk för ett bättre förståelse på hur man nu tror det bildades för ca 4 miljarder år sedan. Gravitationen ska ha en stor del i detta. 

Uppdraget för undersökningen kallas Graal mission och om detta kan man läsa här

Inga kommentarer: