Google

Translate blog

onsdag 16 november 2016

Nya rön efter upptäckten av Marvels-7a och b gör att en ny tolkning av solsystemsbildande är under uppsegling.

Marvels-7a är en jätteplanet och Marvels-7b en brun dvärg. Båda kretsar runt stjärnan HD87.646.

Den rådande teorin om solsystems bildande innebär att ett kollapsande gasmoln en gång var början till ett solsystemsbildande.

Men efter upptäckten av ovan stora massiva objekt finns det tvivel på om detta är sanning eller hela sanningen. Något annat bör finnas bakom bildandet av solsystemen.


Vad är inte utarbetat. Men för lite mer om detta intressanta tänkande följ länken här för vidare information.

Inga kommentarer: