Google

Translate blog

fredag 11 november 2016

Universums expansion ökar inte utan är konstant. Mörk energi finns troligen inte.

I flera år har det talats om att expansionen av universum ökar hela tiden och anledningen kan var den mörka energin.

Men nu har nya rön börjat visa att universums expansion inte ökar och aldrig gjort detta utan är konstant. Det gör att många börjar undra om den mörka energin enbart är en tankekonstruktion och egentligen inte finns.

Studien vilken gjorts på Oxford universitet förfalskar därmed två grundläggande teorier som funnits under en längre tid. Att universums expansion ökar hela tiden och att en mörk materia ligger bakom fenomenet på något vis man inte förstår.

Frågan vilken då kan ställas om dessa resultat håller om både den mörka materian och mörka energin också är en tankekonstruktion vilken inte finns?


Utöver det måste vi förstå att ovanstående är en ny teori vilken kanske är helt fel och att både expansionstakten ökar och mörk energi och materia likväl existerar. Forskare är aldrig eniga och sanningen finns där ute om den hittas vet ingen.

Inga kommentarer: