Google

Translate blog

lördag 31 december 2016

Jupiters måne Europas yta är ett enda ishölje med ett jättehav under denna av is. Liv kan finnas här.

Ett hav där liv kan finnas eller ha funnits det är vad som finns på Europa en av Jupiters månar. Svårigheten har varit att bekräfta eller förneka detta liv. Men nu har forskare hittat belägg för eller ytterligare bevis för att det kanske inte är så svårt att hitta belägg för liv eller ickeliv där utan att komma under isytan.

Vattengejsrar har misstänkts länge spruta upp från sprickor i isen då och då. Belägg har funnits syner av detta likaså. Men inga direkta bevis.

Men nu har bevis kommit med direkta foton av händelser av detta slag. Genom detta kan det bli lättare att söka liv i Europas vatten. En sökning i det vatten som kommer ur gejsrarna.


Detta genom rymdfarkoster vilka ska samla in data från dessa vattengejsrar direkt över ytan istället för att landa borra och hämta under ytan. Det ska inte behövas en landning utan allt ska kunna ske ovan ytan.

fredag 30 december 2016

Ceres asteroiden vilken förvånade världen

Ceres förvånade världen för något år sedan med sina lysande fläckar vilka idag antas bestå av  silikater vilkas sken i solljuset reflekteras ut i rymden.

Men undran finns även över is vilken med stor sannolikhet finns på Ceres enligt senaste forskning. Is vilket verkar vara något som finns på många platser och stenbumlingar mm där ute.


Isen verkar att på Ceres redan vid dennes bildande ha separerats från sten och silikater och finns ovanligt nog som ett eget sedimentlager under en tunn yta. Den finns därför överallt som ett eget lager inte på  platser vilka kan ses som sjöar eller hav som på andra asteroider eller planeter därute.

torsdag 29 december 2016

Osiris-Rex ska se på asteroiden Bennu vilken upptäcktes 1999 i Jordens närområde.

Se är rätt ord. Tre kameror ska under söka denna asteroid. Uppdraget för denna under sökning har tilldelats rymdskeppet osiris-rex vilkens kameror sedan sänder datan till arbetslaget med samma namn på Jorden.

Hela uppdraget sker under 2018 genom NASA. 
Bennu är inte en högriskasteroid för Jorden ännu. Men i slutet av 2100-talet ökar risken betydligt för krasch med denna  asteroid.

Storleken på denna är några 100 meters diameter tillräckligt för stora skador om den dimper ner här.


Uppdraget för rymdskeppet ovan och dess kameror är att noggrant undersöka sammansättningen av asteroiden och att lära mer om asteroider.

onsdag 28 december 2016

Bor funnet på Mars. En viktig upptäckt

Bor finns i vissa stenar på Mars. Upptäckten gjordes på Los Alamos national laboratory. Här analyseras sten från Mars.

Bor är en kemisk sammansättning vilken på Mars bör visa att i det förflutna här skulle funnits vatten med en temperatur av 0-60C.


Det är ett tecken på att liv kan ha varit möjligt på Mars i förfluten tid.

tisdag 27 december 2016

Han sökte i takrännor i Paris, Oslo och Berlin. Fann damm från solsystemets födelse.

Den kände jazzmusikern från Norge Jon Larsen letade damm i takrännor. En idé han fått om att här kunde finnas intressant damm från universum.

Han fick rätt. Damm vilket ursprungligen kommet från vårt solsystems födelse.

Otroliga 300 kg smuts från rännor undersöktes. Kontentan är att universum och atmosfären är fullt av damm från tidernas begynnelse. Kanske inte så konstigt men få har tänkt på detta.

måndag 26 december 2016

Pionjärkvinnorna som katalogiserade 50000 stjärnor under sena 1800-talet och början av 1900-talet.

På Harward college observatory finns en halv miljon fotografiska plåtar. Plåtar med bilder av stjärnor i ett antal av 50000 katalogiserade stjärnor.

Det var ett gäng kvinnor som en gång satt och gjorde detta.


Läs här om dessa kvinnors arbete och vilka de var. Bland dessa finns ex den första kvinnliga professorn i astronomi på Harward Cecilia Payne. Det är hon på bilden ovan.

söndag 25 december 2016

Vår Sols tvilling är 5 miljarder år äldre än vår sol.

208 ljusår från Jorden finns  stjärnan L2 Puppis. 

Den är  i samma skick som vår sol kommer att vara om 5 miljarder år. Genom att studera vad som hänt här kan vi få en bild av vad som en gång ska hända vår sol och hur detta kommer att påverka Jorden.

L2Puppis är där vi ser den lika gammal som vår sol blir om 5 miljarder år. Den är lik en tvillingsol till vår sol då den för 5 miljarder år sedan var som vår sol är idag.
Den är idag en 100 gånger större sol och röd vilket vår sol även en gång blir. När ytterligare 2 miljarder år gått blir den en vit dvärgstjärna.

När Jordens sol  blir en  jätteröd stjärna kommer Merkurius och Venus att slukas av denna. Vad som sker med Jorden eller om den fortfarande kan vara en stenplanet vet man inte säkert. Men beboelig kan knappast Jorden vara då och troligast inte heller när solen senare blir en vit dvärgstjärna.


Men kanske kan vi emigrera till Jätteplaneternas månar och leva där och när den vita dvärgsolen som är sista steget bildats kanske vi kan leva på Jorden igen. Inte på Venus eller Merkurius de existerar inte längre men kanske Jorden går att leva på med energitillförsel från en svalare sols solpaneler runt oss.

lördag 24 december 2016

Peggy är en måne vilken föds just nu bland en av ringarna av Saturnus

Peggy upptäcktes för några år sedan och skulle om den ska ses som en måne vara den 63:e månen runt Saturnus.

Den finns i den så kallade A-ringen runt Saturnus och är en klump av material löst sammanfogad.

Men med tiden kan det bli en fast måne av detta. Den bildas just nu.


Idag är det inte en måne av fast slag och diskussioner har förts om denna ansamling av löst material ska ses som en sådan. Däremot kommer troligen den dag den ska ses som sådan och då blir den fast nog att lämna A-ringen där dess material kommer från och ta plats i en egen bana runt Saturnus bland sina 62 andra månkamrater.

fredag 23 december 2016

Saturnus månar verkar yngre än man tidigare trodde visar data från Cassini.

Jättegasplaneten Saturnus med sina ringar är inte bara gas av flytande väte och helium. Den har även en stenkärna i dess centrum med en storlek 18 gånger större än Jorden.
Gashöljet  rör sig likt jordens hav utefter tidvattenskrafter. På Jorden efter vår månes dragningskraft. På Saturnus utefter de stora månar som kretsar runt planeten.

En undersökning Cassaini gjorde där uppe var de mindre månarnas banor. Tethys, Telesto, Calypso och Dione. Dessa data plus några månars till visade att om månarna runt Saturnus bildats i sin helhet för 4,5 miljarder år sedan likt övriga borde de legat längre ut från planeten än de är.

Månar drar sig ut från sin moderplanet med ett viss antal meter per år likt vår måne gör från jorden.


Nu anses istället att de mindre månarna i de inre bältet vid Saturnus inte bildats för 4,5 miljarder år sedan utan bildats senare av material från Saturnus ringar vilka genom gravitation bildat dessa månar.

torsdag 22 december 2016

Cassinis uppdrag och lite av nya rön från Saturnus

Cassini är ett rymdskepp vilket gjort en del undersökning av Saturnus ringar och närområdet där. Uppdraget är snart över.

Lite av vad som upptäckts är detta mer bilder kommer in efterhand från dess kameror. 

Plus uppdraget i dess helhet kan ses och läsas om här på denna utförliga beskrivning av uppdraget från NASA


onsdag 21 december 2016

NGC 4696 i Galaxhopen Centaurus är speciell

NGC4696är en galax ingående i galaxhopen Centaurus  150 ljusår från Jorden.
Fast den ingår i detta cluster av galaxer är den väl avgränsad och förvånande nog en av universums ljusstarkaste galaxer.


Från galaxens kärna sträcker sig spindellika trådar ut från denna och vidare ut i universum. En vacker syn. Galaxens centrum innehåller som de flestas galaxers (kanske allas) ett svart hål och där finns därför mycket energi. Energi vilken strömmar inom centrum och ger dessa lysande trådar av damm, gas  och grus en virvlande färd ur centrum. Ljusstyrkan ger dessa effekter av spindeltrådsliknande ljussken.

tisdag 20 december 2016

Stjärnor producerar material av skilda slag men det händer mer här

Att material och grundämnen produceras i stjärnor är inget nytt allt har sitt ursprung i de processer som sker här av värme och radioaktivitet mm.

Men vad som är mindre känt är att stjärnor även är enorma producenter av det damm som finns därute. Damm vilket hela tiden kommer ur stjärnors processer och hamnar ute i universum överallt.

I stora stjärnanhopningar finns betydligt mer damm än i mindre. Bevis för detta har nu hittats tidigare har enbart detta antagits i teorin.


Men nu har forskning visat att det stämmer. Mest dammutveckling sker bland unga och tunga stjärnor. Forskningsresultatet kommer från en undersökning av galaxhopen 11zw40.

måndag 19 december 2016

Den minsta hittills upptäckta asteroiden därute

Den minsta men inte minst ljusstarka asteroiden därute är en i diameter av 2 meter. Stor nog för att en vuxen ska kunna sitta grensle över den och rida vidare ut i  universum. Tänk den synen. Det låter som Munschausen  när denne red på en kanonkula.

Asteroiden med namnet 2015TC25 vilken finns i jordens närområde är även en av de ljusstarkaste. Dess material består av ljusstarka silikater.


Läs mer om den här. Asteroiden vilken Munschausen säkert skulle påstått sig ha ridit grensle över om han vetat om dess existens den gången den begav sig.

söndag 18 december 2016

Jorden utan Måne skulle inte vara bara tomt utan även annorlunda här.

Utan månen skulle allt inte vara som det är nu. Hade den aldrig existerat skulle vi heller inte saknat den eller tänkt på hur det skulle vara med en måne. Jo kanske ändå vi skulle tänkt på hur en måne skulle påverkat vår planet.

Men nu har vi den med vidskepliga fantasier om mångalen etc hängande genom generationer av mänskligheten.

Men konkret vad skulle skillnaden varit utan måne?

Jo följande, mörkare nätter, lägre ebb och flod enbart solen skulle gett en liten effekt. Kortare dagar då månen får jorden att bromsas upp i sin dygnsrotation.  Någon skillnad i klimat då jordens vickande och jordaxeln skulle luta annorlunda  vilket skulle ge klimateffekter.   


Men jordens liv och människan skulle säkert finnas ändå. Med de skillnader i villkor som nämnts ovan vilka inte är livsfientliga men däremot annorlunda än de vi vant oss vid.

lördag 17 december 2016

Solen skiljer sig mot en lägerelds konstruktion

Sitt runt en brasa och känn värmen från elden. Blir det för varmt? Flytta dig längre ifrån elden. Självklart agerande tycker du.

Men skulle du kunnat sitta vid solens skens närhet och tycka den vore för varm skulle det inte hjälpa. Du flyttar dig en bit bort och värmen ökar istället.

Detta är vad som sker i solens närområde. Värmen ökar när avståndet från eldens centrum ökar. Tvärtom mot lägereldens.

Solens så kallade atmosfär har en temperatur ca 200 till 500 gånger högre än dess yta.
Man tror att det beror på plasmautsläpp från solen och att detta exploderar i atmosfären som minisolar och ökar temperaturen.


Det finns lite olika förklaringar på fenomenet och om du följer länken här kan du läsa mer om fenomenets nuvarande aktualitet inom forskarvärldens teoribildande.

fredag 16 december 2016

Neutronstjärnors omgivning är ett icketomrum där saker sker

Neutronstjärnor är rester av stjärnor när de åldrats, vilka flammats upp till novor och sedan enbart blir en vit kärnprodukt av den tidigare stjärnan.

Därefter får de ett magnetfält på ytan och omkring sig vilket är miljarder gånger starkare än det solen har. Detta starka fält påverkar tomheten runt stjärnan så ljuset inte kan passera.


Men i kvantelektrodynamik (QED), kvantteorin som beskriver samspelet mellan fotoner och laddade partiklar såsom elektroner, är utrymmet fullt av virtuella partiklar som visas och försvinner hela tiden. Mycket starka magnetfält som i detta fallet kan ändra detta utrymme, så att den påverkar polarisationen hos ljus som passerar genom det. Det är troligast detta som upptäckts.

torsdag 15 december 2016

Två år framåt och tre kometer ska passera. Allmänheten ombedes hjälpa till.

De närmsta två åren kommer tre kometer att passera i Jordens närområde. Inte med fara för Jorden men forskare önskar likväl få hjälp av allmänheten i form av dess amatörteleskop och den vägen få övervakning av dessa objekt när de passerar.

Amatörer kan se sken och uppföranden från platser på Jorden mot rymden där inga proffsteleskop kan se. Målet är att finna nya rön om rörelser och ljus från kometerna för att lära mer om dess banor och innehåll.


Det är kometerna med följande namn som kommer att passera oss 41P / Tuttle-Giacobini-Kresak i januari-juni 2017, 45P Honda-Mrkos-Pajdusakova vilken väntas i februari, mars 2017 och 46P / Wirtanen vilkens passage blir någon gång 2018.

onsdag 14 december 2016

ExoMars är framme vid Mars och de första bilderna har kommit.

ExoMarsvilken kom fram till Mars i oktober har i en omloppsbana runt Mars fotograferar Mars yta. Nu har de första bilderna kommit att publiceras från denna farkost.

Bilderna är högupplösta och ska kunna göras till skarpa 3d bilder.


Mer om detta kan man läsa om här. Bland annat kraschen ner på ytan vilken inte var planerad utan skulle varit en mjuklandning.

tisdag 13 december 2016

gigantiska dvärggalaxer finns

Dvärggalaxer är galaxer med betydligt mindre stjärnor än i galaxer av Vintergatans storlek.

Men det finns dvärggalaxer vilka ändå kan ses som jättelika i förhållande till antalet stjärnor. Detta då de utbreder sig över områden stora som Vintergatan. Områden vilka är glesa på stjärnor men likväl ska ses som en egen galaxhop.

Numera anses det att dessa galaxer av dvärgtyp från början varit mindre än idag men genom supernovaexplosioner i dess centrum och mörk materias rörelser har avståndet mellan dess stjärnor ökat och galaxen expanderat.

Idag är dessa galaxer svaga och diffusa och svåra att upptäcka men de finns därute och täcker med sitt låga antal av stjärnor stora områden vilka ska ses som en sammanhållen gles galaxhop.


854 sådana galaxhopar har upptäckts i Coma galaxhop vilken täcker en stor del av stjärnbilden Berenikes hår.  Arbetet med ovanstående upptäckter har till stor del gjorts vid Nils Bohr institutet i Köpenhamn med hjälp av uppgifter från Subaru 8m teleskop på Hawai.

måndag 12 december 2016

Orion kan alla hitta på stjärnhimlen.Här finns trestjärnorna de tre vise männen på rad.

Leta efter tre stjärnor i rad. Du kan inte missa dem. Dessa är en del av den stora stjärnbilden Orion.

Det är en av de 88 stjärnbilder vilka kan ses och som godkänts som detta av astronomiska unionen.

Orion består av en hop mycket ljusstarka stjärnor. De ljusstarkaste är Betelgeuse , Rigel, Bellatrix och Saiph.


De tre stjärnor i rad vilka är blickfånget när man söker Orion heter  Ainitak, Alnilam och Minaka. Dessa tre i rad kallas även de tre vise männen. detta från berättelsen om de tre vise männen vilka kom för att se Jesus i krubban.

söndag 11 december 2016

I Valfiskens buk finns Mira stjärnan vilken gett namn åt en grupp stjärnor kallade Miravariabla stjärnor.

Det var 1596 den holländske astronomen David Fabricius upptäckte denna stjärna och därmed blev dess upptäckare i historieböckerna fast säkert ex kinesiska astronomer lång tidigare upptäckt den.

Men Fabricius var den som nedskrev stjärnans variabla ljusstyrkeförändringar över tid. Först togs den som en nova men efterhand förstods det att den skulle klassificeras som en stjärna med variabelt ljussken över tid. 

Därefter blev namnet variabel och stjärnor som sedan upptäcktes med samma variabla sken benämndes miravariabla stjärnor efter den första stjärnan som upptäckts med detta skiftande uppförande.

Mira A kallas den idag då den har en följeslagare i närområdet en dvärgstjärna vilken då fått namnet Mira B. Mira A är en röd jättestjärna vilkens sken varierar vart 332 dygn.

Mira är även landskapsstjärna för Bohuslän.
Vid intresse av vilka landskap som har vilken landskapsstjärna se här.


lördag 10 december 2016

Upptäckt av rester klotformiga galaxer upptäckta i Vintergatan

Vintergatan är en spiralgalax. Här undersöks sedan ett bra tag stjärnor i det infraröda spektret. Det var genom detta upptäckten av stjärnor vilka tidigare enbart setts i klotformiga galaxer nu upptäcktes.

Klotformationer av stjärnor anses som en av de första galaxbildningarna vid universums födelse. Stjärnhopar av miljoner stjärnor.

Men dessa slags stjärnhopar har tidigare inte upptäckts i Vintergatan.

Teorin är nu att många de klotformade stjärnhoparna i universums början med tiden blev sammanslagna och bildade spiralgalaxer.


En teori vilken knappast kan ses som otrolig utan tvärtom mycket trolig.

fredag 9 december 2016

Dolt av gas och damm bildas just nu en ny stjärna därute

Just nu i detta ögonblick bildas en ny stjärna och i förlängningen kanske det runt denna även kommer att bildas ett planetsystem. Men allt är dolt av gas och damm.


Det är Nasas teleskop Chandra X-ray som upptäckt var och vad som sker.
20000 ljusår från oss finns minikvasaren Cygnus X-3 och i nära anslutning till denna ett gasmoln där just ovanstående stjärnbildning sker.

CygnusX-3 ligger en bit utanför spiralarmarna av Vintergatan och antas ha förlorat sin plats inom en av dessa genom att ett svart hål bildats vilket gett en skjuts ut från Vintergatan av kvasaren. Den ligger som en ö ensam utanför närmsta spiralarm.


En fråga som kan ställas är om det moln där gas och damm just nu är materialet för ett idag bildande av en ny stjärna kommer att resultera i ett mycket ensamt solsystem utanför Vintergatan.

torsdag 8 december 2016

På en del under Mars yta finns en jättesjö

LakeSuperior Nordamerikas största sjö och den Största insjön i världen med en yta som är lika stor som Tjeckien.

Här utmynnar ca 200 floder. Nog förstår man storleken om man läser detta.

En lika stor samling vatten vet man nu ska finnas under Mars yta på en plats halvvägs från Nordpolen till Ekvatorn. Detta är troligen den största vattensamlingenpå en plats på Mars. Vattnet är fruset  numera men det finns där.

En högintressant plats att söka tidigare liv på Mars i. Spår av eventuellt liv eller tecken på detta bör finnas här om Mars någonsin haft detta i det förgångna

onsdag 7 december 2016

Sex små satelliter sänds upp av NASA för studier av skilda slag

Nu sänds sex små satelliter  upp av varierande storlek. Den minsta är inte större än en brödlimpa. Litenheten är ett sätt för NASA att spara kapital.

De har olika slag av uppdrag med den gemensamma nämnaren att studera Jorden.  Fler kommer att sändas upp efter hand.

 Uppdragen är bland annat att studera vindarnas hastigheter, moln och partiklar i atmosfär och därovan.


Det är bara att hoppas att dessa objekt efter sina uppdrag brinner upp i atmosfären vid deras återinträde mot Jorden och inte störtar ner som projektiler.

tisdag 6 december 2016

De finns under oss men kan finnas och trivas även på Mars

Bakterier kan leva där inget annat kan existera. Det finns de som lever långt under jordytan i en miljö som kan ses som omöjlig för liv.

Men här finns en bakterie som lever av järn. De andas järn och lever av det.

Det är ett slag av bakterie vilken skulle kunna leva på andra planeter och stortrivas på ex Mars.

Frågan är om de redan finns där eller liknande bakterier finns där, på eller under ytan.

En dag hoppas vi få svaret.

måndag 5 december 2016

Komet letande teleskop har funnit ett stort antal kometer.

Kometer har letats av ett teleskop med namnet Solar och Heliospheric Observatory (SOHO) ett rymdskepp vilket de senaste 20 åren funnits däruppe och vars uppdrag nu är slutfört.

Dess uppdrag har varit att observera solens yttre skikt. Men även att registrera kometer. Antalet det hittat är ca 3000 st.

Men nu har man börjat tro att vissa av dessa inte är isklumpar med smågrus vilket ofta kometer är utan istället små stenbumlingar (asteroider).


Dessa ca 20% av de upptäckta objekten kan lätt tas för kometer men är det inte. De är osynliga vid viss passagepunkt  i solens närhet vilket inte kometer är då de hela tiden släpper ut ispartiklar vilka reflekteras i dess svans Något inte asteroider gör.

söndag 4 december 2016

Den rundaste stjärnan i universum utsedd.

Har du hört talas om Kepler 11145123? Om inte är du inte ensam. 

Men kanske den blir berömd nu. Stjärnan vilken utsetts till universums rundaste stjärna.

Avståndet till denna nästan helt runda stjärna är 5000 ljusår från oss 

Se bild på denna blå vackra stjärna och lite mer information om hur den utsetts som rundast

lördag 3 december 2016

Almach inte bara en stjärna i stjärnbilden Andromeda utan betydligt mer

Andromeda är en stjärnbild vari ingår både Andromedagalaxens sken och en stjärna med namnet Andromedia.

Det intressanta med denna ljusstarka stjärna är att den inte är en stjärna.

I teleskop av enklare slag kan det ses att det är två vackra stjärnor. Men vid än starkare teleskop kommer sanningen fram. Det är ett fyrstjärnigt ljus vi ser härifrån. Fyra stjärnors sammanlagda ljus.

Stjärnbilden Andromeda finns att se på norra stjärnhimlen.

Följ länken här för information om hur den hittas.

fredag 2 december 2016

Plutos iskalla hjärta

Plutos hjärta har väl alla sett bilder på efter det att New Horizon hälsade på där under sitt rymduppdrag. Rödtonat och fantasieggande ligger det där som en slättmark vid Plutos ekvator.

Nu har uppgifter kommit som tyder på att det är en yta vilken speglar ett  slaskigt iskallt hav under sig. Ett hav av isigt trögflytande kväve. En issörja

torsdag 1 december 2016

På Antarktis kan man lära mer om solsystemets bildande

Is det är vad det finns i överflöd på en av Jordens kontinenter. Is och kyla. Antarktis den av människor obebodda kontinenten.

Men här finns objekt från rymden liggande i eller på isen. Lätta att finna och upptäcka på den vita ytan.

Meteoritjägare kan här finna sten och grus  från rymden och den vägen lära mer om universum och vårt närområdes sammansättning nu och för länge sedan.


Vetenskaps män och kvinnor letar därför här efter meteoriter  för att lära mer om dessas sammansättning. Vad som finns däruppe. Här på Antarktis är det mycket lättare att hitta dessa stenar än bland växter och jord på övriga kontinenter.