Google

Translate blog

tisdag 13 december 2016

gigantiska dvärggalaxer finns

Dvärggalaxer är galaxer med betydligt mindre stjärnor än i galaxer av Vintergatans storlek.

Men det finns dvärggalaxer vilka ändå kan ses som jättelika i förhållande till antalet stjärnor. Detta då de utbreder sig över områden stora som Vintergatan. Områden vilka är glesa på stjärnor men likväl ska ses som en egen galaxhop.

Numera anses det att dessa galaxer av dvärgtyp från början varit mindre än idag men genom supernovaexplosioner i dess centrum och mörk materias rörelser har avståndet mellan dess stjärnor ökat och galaxen expanderat.

Idag är dessa galaxer svaga och diffusa och svåra att upptäcka men de finns därute och täcker med sitt låga antal av stjärnor stora områden vilka ska ses som en sammanhållen gles galaxhop.


854 sådana galaxhopar har upptäckts i Coma galaxhop vilken täcker en stor del av stjärnbilden Berenikes hår.  Arbetet med ovanstående upptäckter har till stor del gjorts vid Nils Bohr institutet i Köpenhamn med hjälp av uppgifter från Subaru 8m teleskop på Hawai.

Inga kommentarer: