Google

Translate blog

söndag 11 december 2016

I Valfiskens buk finns Mira stjärnan vilken gett namn åt en grupp stjärnor kallade Miravariabla stjärnor.

Det var 1596 den holländske astronomen David Fabricius upptäckte denna stjärna och därmed blev dess upptäckare i historieböckerna fast säkert ex kinesiska astronomer lång tidigare upptäckt den.

Men Fabricius var den som nedskrev stjärnans variabla ljusstyrkeförändringar över tid. Först togs den som en nova men efterhand förstods det att den skulle klassificeras som en stjärna med variabelt ljussken över tid. 

Därefter blev namnet variabel och stjärnor som sedan upptäcktes med samma variabla sken benämndes miravariabla stjärnor efter den första stjärnan som upptäckts med detta skiftande uppförande.

Mira A kallas den idag då den har en följeslagare i närområdet en dvärgstjärna vilken då fått namnet Mira B. Mira A är en röd jättestjärna vilkens sken varierar vart 332 dygn.

Mira är även landskapsstjärna för Bohuslän.
Vid intresse av vilka landskap som har vilken landskapsstjärna se här.


Inga kommentarer: