Google

Translate blog

fredag 16 december 2016

Neutronstjärnors omgivning är ett icketomrum där saker sker

Neutronstjärnor är rester av stjärnor när de åldrats, vilka flammats upp till novor och sedan enbart blir en vit kärnprodukt av den tidigare stjärnan.

Därefter får de ett magnetfält på ytan och omkring sig vilket är miljarder gånger starkare än det solen har. Detta starka fält påverkar tomheten runt stjärnan så ljuset inte kan passera.


Men i kvantelektrodynamik (QED), kvantteorin som beskriver samspelet mellan fotoner och laddade partiklar såsom elektroner, är utrymmet fullt av virtuella partiklar som visas och försvinner hela tiden. Mycket starka magnetfält som i detta fallet kan ändra detta utrymme, så att den påverkar polarisationen hos ljus som passerar genom det. Det är troligast detta som upptäckts.

Inga kommentarer: