Google

Translate blog

torsdag 8 december 2016

På en del under Mars yta finns en jättesjö

LakeSuperior Nordamerikas största sjö och den Största insjön i världen med en yta som är lika stor som Tjeckien.

Här utmynnar ca 200 floder. Nog förstår man storleken om man läser detta.

En lika stor samling vatten vet man nu ska finnas under Mars yta på en plats halvvägs från Nordpolen till Ekvatorn. Detta är troligen den största vattensamlingenpå en plats på Mars. Vattnet är fruset  numera men det finns där.

En högintressant plats att söka tidigare liv på Mars i. Spår av eventuellt liv eller tecken på detta bör finnas här om Mars någonsin haft detta i det förgångna

Inga kommentarer: