Google

Translate blog

måndag 11 januari 2016

Fantasiplaneter i ex Star Trek är inte så fantasirika deras original finns i många fall i verkligheten där ute.

Science fiction här finns exotiska och fantastiska planeter och liv beskrivna genom tiderna av det mesta av vad mänskliga hjärnor kan fundera ut.

Men många av de fantasiplaneter som tänkts ut finns i verkligheten följ länken här för att se likheter mellan fantasiplaneter i Star Trek och vad som hittats i vintergatan på  exoplaneter.

Kan det vara så att mänsklig hjärna inte kan fundera ut det omöjliga utan begränsas av att enbart kunna fundera ut det möjliga? Det som kan finnas, uppfinnas eller redan finns upptäckt eller möjligt att upptäcka.

Det människan inte kan fundera ut ska inte människan kunna föreställa sig. Kan det vara så? Att människan ska ha begränsningar. Begränsningar vi inte kan forcera genom begränsningar av kunskap vi absolut inta ska förstå eller ha möjlighet att förstå.


Kan ex mörk energi och materia tillhöra detta vi inte ska förstå?