Google

Translate blog

lördag 16 januari 2016

NGC 1068 en galax synlig i stjärnbilden Valfisken på södra halvklotet blev intressant för sitt oregelformade svarta hål i december 2015.

47 miljoner ljusår bort från oss i stjärnbilden Valfisken finns synligt en galax med namnet NGC 1068. I denna  galax likt andra finns i centrum ett svart hål.

Här har för första gången formen kunnat fotograferas på ett svart hål och dess närmiljö av gas som sjunker in i detta.

Överraskningen var stor när resultatet visades. Vi ser på svarta hål som cirkelrunda och det material som dras ned i dessa som att detta i form av gas och partiklar även dessa dras ned i en cirkelformad rörelse eller jämt utmed cirkelns kanter. Jämt så att även denna rörelse blir rund eller formad som en strut ner i hålet.

Men det var inte hur det ser ut här. Istället är det ovalformad nedfart i hålet oregelbundet och oordnat nedfall.

Följ länken här för att se hur det tolkades.


Varför det sker på detta sätt är en gåta vilket teoretiker eller matematiker får ta tag i. Kan de  svarta hålen  vara oregelformade och unika? Frågan är berättigad och svaret får vi säkert inom en inte helt avlägsen framtid. Men lösningen på varför får vi kanske aldrig.