Google

Translate blog

söndag 17 januari 2016

Evolution kan vara intelligent design. Det finns Forskning idag där detta misstänks.

Som troende blir jag glatt överraskad att det  forskning idag finns öppenhet  för  att evolution inte motsäger intelligens bakom denna. En tanke som för bara några år sedan var tabu och vilken allmänheten i många fall idag absolut inte tror på eller får undervisas i skolorna.

Skapande  eller intelligent design motsäger inte evolutionsteorin eller tvärtom så börjar många forskare se det idag.

En skapad evolution i samband med Big Bang ligger närmare sanningen än slumpen.

Big Bang ska vi tro på ja kanske vara säkra på har inträffat. Vi skapades eller universum ur intet ur inget blev en punkt av  ingenting vilken plötsligt expanderade och gör så än idag. Universum expanderar och denna expansion accelererar.

Helt logiskt då expansionen skapades i ett ingenting vilken logiskt måste expandera i förhållandet till avstånd och storlek.

I evolutionen ses lärande finnas misstag förändras till liv som kan bestå.

En sak som däremot jag undrar är varför aldrig något liv genom skapandet evolution eller mutation aldrig blivit evigt. Vad i processen gör att evigt liv för någon livsform eller någon ex människa aldrig lyckats. Något i all denna evolution måste ha skapats för att göra allt möjligt utom evigt liv. Varför?