Google

Translate blog

torsdag 10 mars 2016

Apophis är en regelbundet återkommande asteroid vilken Ryssland önskar testa kärnvapenmissiler på. Risken är att det kan gå snett i onödan och miljoner människor utplånas. Året är 2036.

Ryssland önskar testa kärnvapenmissiler på asteroiden Apophis när den kommer närmre Jorden 2036. Detta för att lära mer om hur man i en framtid kan förändra riktningen på en asteroid på kollisionskurs med Jorden.

Men bör Ryssland göra detta när risken inte är stor för att asteroiden kommer på riskavstånd till Jorden? Det finns andra risker också.

Risken att uppskjutningen går snett vi har sett det flera gånger med rymdfärjor och raketer som sprängts på vägen upp. Om så sker med en kärnvapenspets blir det katastrof på en stor yta och kanske miljoner människor drabbas. En kärnvapenspets kan även komma i fel bana och riskera att komma ner på Jorden där man minst anar det efter starten eller efter en längre tids förvirrande omloppsbana.

Vem vet om inte en felträff eller feluträkning vid kontakten med asteroiden även kan få fel följder som att denna ändrar kurs eller sprängs i mindre bitar som sedan kör i riktning mot Jorden.


Kanske det inte är helt rätt att i onödan sända upp missiler i rymden.  Först som sista åtgärd vid ett garanterat hot mot Jorden bör det göras. Inte i experimentsyfte.