Google

Translate blog

fredag 11 mars 2016

Liv uppkom tidigare än vi trott på Jorden. Kanske blev liv liksom Big Bang ur ingenting som plötsligt fanns där.

Ny forskning visar att Jordens liv började betydligt tidigare än vi trott. Vi ser liv och syre som förutsättning för liv. Nu har forskare på  Köpenhamns universitet hittat spår i järn vilket visar syrehalter redan för nära 4 miljarder år sedan här på Jorden.

Det är mer än en miljard år tidigare än vad som tidigare trotts. Halterna i början var inte höga men förutsättningen för liv fanns och troligen fanns liv baserat på syre redan då.

Kan detta ses som att skapelsen och evolutionen är ett och detsamma? Början började kanske likt Big Bang  ur ingenting blev till omedelbart liv.


Vid en skapelse. Vid enbart  en evolution stämmer inte. Men inget säger att skapelsen var förutsättningen för en fortsatt evolution utefter det liv som uppstod (eller skapades) ur ingenting och i detta fanns omedelbart bland annat syre.