Google

Translate blog

lördag 12 mars 2016

Till mångas förvåning vet vi ännu inte hur Jorden fick sitt vatten.

Teorierna för hur Jorden en gång fick sitt vatten och när har varit många. Teorin att vatten kom från passerande kometer eller gas moln har fått stor spridning och många tror att dessa teorier är dagens sanning.

Men detta är inte sant. Inga bevis finns på att det är sanningar och skulle det varit det skulle ofantliga mängder vatten och kometer med detta hittat till Jorden. Detta är nästan en omöjlig händelsekedja. Samma sak med gasmoln. Stora mängder vatten måste då kommit från detta moln eller dessa moln och varifrån skulle då dessa ha fått sitt vatten?

Nya idéer måste därför till och innovativa sådana. Förhoppningsvis inte lika fantasilika som ovanstående vilka av lekmän till slut setts som sanning.

Tankarna  just nu är att forskningen ska koncentreras till Jordens  mantel och sökandet efter väte här. Väte är som vi vet källan till vatten när väl syre finns.


Forskningen idag om varifrån vattnet kom bedrivs bland annat på  Arizona State University's School of Earth and Space Exploration (SESE).